Każdy wdrożony system zarządzania „aby żył” musi być nadzorowany i „pielęgnowany”. Usługa Pełnomocnika ds. systemu jest outsourcingową formą sprawowania tej funkcji, idealną dla małych i średnich organizacji, dla których tworzenie nowego etatu wiązałoby się z niepotrzebnymi kosztami związanymi z koniecznością utrzymania pracownika, jego szkoleń oraz stanowiska pracy. Konsultant Progres Consulting pełniący funkcję Pełnomocnika będzie odpowiedzialny za utrzymanie i doskonalenie systemu, prawidłowe przygotowanie do auditów zewnętrznych oraz za skuteczną recertyfikację.

Główne korzyści jakie daje firmie zewnętrzny Pełnomocnik ds. systemu to:
 • oszczędności wynikające ze zwolnienia co najmniej jednego etatu
 • gwarancja funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością oparta na szerokim doświadczeniu konsultanta
 • profesjonalna pomoc i doradztwo w zakresie systemu zarządzania oraz innych procesów w organizacji
 • profesjonalne przygotowanie firmy do audytów oraz reprezentowanie firmy wobec jednostek zewnętrznych
 • obiektywne, bezstronne spojrzenie firmy zewnętrznej na funkcjonujący system, bilans mocnych i słabych stron organizacji.
Smiley face
Smiley face
Do zadań i obowiązków zewnętrznego Pełnomocnika ds. systemu należy:
 • realizacja obowiązków wynikających z wymagań poszczególnych norm
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością
 • zapewnienie spójności i skuteczności funkcjonującego systemu
 • nadzór nad ciągłym doskonaleniem systemu jakości
 • planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytów wewnętrznych
 • planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytów dostawców
 • planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie przeglądów zarządzania
 • reprezentowanie firmy przed jednostką certyfikującą oraz klientami.