Kierownicy i osoby odpowiedzialne za zarządzanie w organizacjach coraz częściej szukają skutecznych metod wspomagających skuteczne ich zarządzanie. Jednym z najlepszych i sprawdzonych narzędzi umożliwiających nowe spojrzenie na organizację jest jakość, a w szczególności jej element - audyt. W ramach naszej działalności oferujemy Państwu usługę w zakresie przeprowadzania audytów systemów zarządzania.

W zakresie wdrażanych przez naszych konsultantów systemów przeprowadzimy w Państwa imieniu:

 • Audyty wewnętrzne (pierwszej strony) mające na celu ocenę funkcjonowania systemu i jego procesów a także wszelkich zasobów wchodzących w jego skład.
 • Audyty przedwdrożeniowe (zerowe) mające na celu ocenę organizacji u progu podjęcia decyzji o rozpoczęciu prac wdrożeniowych. Na ich podstawie można zaplanować charakter i ilość prac niezbędnych do opracowania i wdrożenia systemu.
 • Audyty przedcertyfikacyjne określające stopień zgodności systemu zarządzania przed audytem trzeciej strony dokonywanym przez jednostkę certyfikacyjną.
 • Audyty zewnętrzne (drugiej strony) wykonywane na Państwa zlecenie np. u dostawców.
 • Audyt produktu lub usług (tajemniczy klient).
 • Smiley face
  Po przeprowadzonym audycie otrzymują Państwo obszerny raport z audytu, który stanowi podstawę do wprowadzenia działań korygujących, zapobiegawczych bądź doskonalących.

  Korzyści z audytów wykonywanych przez podmiot zewnętrzny to:

 • bezstronność badania
 • zewnętrzne spojrzenie na problemy organizacji w odniesieniu do rynku wynikająca z doświadczenia auditora
 • oszczędności wynikające z konieczności szkolenia i angażowania w proces audytu pracowników organizacji.
 • Dzięki powierzeniu Progres Consulting zadań i obowiązków spoczywających na Państwa organizacji, możecie się skoncentrować na rzeczywistych problemach prowadzenia swej działalności ograniczając formalności do niezbędnego minimum.

  Zapraszamy do skontaktowania się z naszym konsultantem celem uzyskania szczegółowych informacji o usłudze.