W zakresie naszej oferty jest pomoc przedsiębiorstwom we wdrożeniach systemów zarządzania.
Wspieramy klienta w całym procesie od wdrożenia włącznie z wyborem jednostki certyfikującej, wyceną certyfikacji i obecnością podczas samego audytu certyfikującego.
Na każdym etapie towarzyszy Państwu nasz konsultant i doradza mając na uwadze Państwa interesy i koszty. Działając na rynku od roku 2001 wypracowaliśmy metody pracy, które gwarantują satysfakcję zarówno po stronie najwyższego kierownictwa jak i osób realizujących zadania w ramach wdrożonego systemu.

Nasza specjalizacją są:

  Systemy zarządzania jakością na zgodność z normami:
 • ISO
 • ISO 1090
 • ISO 3834
 • ISO 13485
 • ISO / TS 16949
 • PED
 • API
 • NORSOK
 • ZKP (CE)
Smiley face
  Systemy zarządzania środowiskiem i BHP na zgodność z normami:
 • ISO 14001
 • OHSAS / PN 18001
 • NORSOK

  Systemy bezpieczeństwa informacji na zgodność z normami:
 • ISO 27001
 • OSTMM
Smiley face